top of page

Att tänka på

Ventilation

Ventilationsdonen får under inga omständigheter justeras eller täppas igen. Justeras donen kommer det bli obalans i systemet. Sämre luftkvalitet och oljud för dina grannar. Radonhalter kommer att hamna över riktvärdena. Brandgasevakuering kommer inte att fungera tillfredställande.
Upplever ni problem med ventilationen så skall ni kontakta styrelsen. 

Ombyggnation

All renovering och ombyggnation skall konsulteras med styrelsen innan den görs. Detta är för att säkerställa att tillgängligheten, fastighetens konstruktion bibehålls och att våra ritningar är uppdaterade. Det finns väggar som är stabiliserande och/eller bärande. Vilket kan få allvarliga konsekvenser för byggnadens hållfastighet. 

Sprinkler

Det finns sprinkler i trapphuset samt i vissa lägenheter. Vissa av sprinklerna är av dold typ vilket ses genom ett litet runt lock. Det är strängt förbjudet att måla dessa lock då funktionen i händelse av brand inte kommer att fungera. Möblering skall även begränsas till att inte täcka funktionen hos sprinklerna. Rådfråga styrelsen. 

Branddörrar i trapphuset. 

Branddörrana i trapphuset får ej blockeras. Inte ens under några minuter. Dessa kommer att stängas och göra möjliggöra en säker utrymning för er som går ut i brandslussen. 

Dörrmattor

Dörrmattor är trevlig men ur brandfarligt material och tillgänglighetssynpunkt får det ej finnas mattor utanför dörren. Dessa får ni placera inne i er lägenhet. 

Sopor

Ställ ej sopor i trapphuset. Ha de inne i lägenheten tills dess det är dags. Lukten drar till sig skadedjur snabbt till fastigheten. 

Sopkärlen är endast till för hushållssopor. För annat se under avsnitt "Sopor"

Utrymning och trapphuset

Vårat hus är klassat som ett TR2 trapphus vilket menas med att vi endast har en utrymningsväg som är genom trapphuset. 

Vägen ut från huset är på :

- Våning -1 mot utehissen / kommande gemensamma uteplats. 

- Våning 0 (entré).

- För lägenhet 0805 & 0806 sker utrymning genom uteplats. 

Byggnadsmaterial eller annat får ej förvaras i trapphuset då trapphuset är vår enda utrymningsväg. Blir det brand i materiel som står i trapphuset, har vi ingenstans att ta vägen. Blir det brand så är risken stor att sikten i trapphuset blir sämre och man kan således snubbla på saker som ligger där. 

Glöm inte stänga dörrar efter er när ni utrymmer i lugn ro. Använd trapporna i första hand så att tillfälligt- / permanent funktionshindrade kan använda hissen.

bottom of page