Kontakt

Brf Sykorgen 7:s styrelse består av nedanstående ledamöter.

Vid problem eller förfrågningar, kontakta ledamöterna nedan.

 

Kontakta styrelsen i första hand genom mejl ( info(a)sykorgen.se ). Våran eftersträvan är att ha läst mejlet inom 24 h, dock kan lösningen variera i tid.

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice Sekreterare

Ledamot

Suppleant

Ronny Knutsson

Linda Forslund

073 977 17 39

076 881 53 53

Martin Lagerlöf

Anna Dillén

Mikael Axelsson

Hans Hortans

073 362 25 25

073 656 51 11

070 421 73 11