top of page

Grillning

Om hen ska grilla så är det några regler som skall följas

Samtliga som har grillar eller tänker införskaffa sig en grill måste ha ett godkännande av styrelsen innan den får användas.

Gasol eller El-grill är det enda som tillåts på uteplatser och balkonger.

 

Om styrelsen utfärdat ett intyg men visar sig att oundviklig rök kommer in genom ventilationsinsuget för fastigheten så har vi rätt att dra in intyget. Detta är för att brandlarmet kan aktiveras i ventilationssystemet och i trapphuset.

 

Intyget omfattar:

 

- Enkel kontroll av grillen.

- Brandsläckare med minimum krav är:  43A, 233B, C på en 6 kg brandsläckare

- Brandhandske (Kan köpas in här)

- Att ni kan göra läckagekontroll (gäller gasolgrill)

- Att ni kan handhava utrustningen

- Sett filmklippen och info angående förvaring av gasoltub och föreningens inspektion av grill här nedan. (om aktuellt info )

De som ej har intyg och grillar kan komma att bötfällas på minst ett basbelopp (ca 47 300:-)

 

 

MSB

Grillinspektion

Under Covid-19 perioden tillämpar vi digital inspektion 

Ni filmar förfarandet av grillproceduren och skickar sedan filmen till Martin på whatsup (se nr under fliken styrelse) alternativit så bestämmer vi en tidpunkt då vi tar ett videosamtal.

Följande skall finnas med i filmen:

1. Kontroll av brandsläckare

a) Kontroll av trycket på mätare

b) Vänd den upp och ned, tryck örat mot brandsläckaren för att höra att det sipprar i den. Känns ett duns när pulvret flyttar sig i släckaren skall den vändas flera gånger upp och ned tills ett konstant sipprande flöde hörs.

2. Läckagetest (för er som har gasolgrill), Berätta vad ni tittar på i samband med läckagetestet. 

2a. Kontroll av elanslutning (för er med elgrill). Kontrollera elkabeln, att höljet är i bra skick, inga sprickor eller dylikt, samt att grillen inte har några sprickor i sig med risk för att elstöt uppkommer.

 

3. Tändning av grill

a) Tänk på säkerhetsavståndet mellan grill och brännbart, så som möbler och fasad. Enligt föreskrift för din grill eller MIN 1m.

b) Visa att brandhandsken ligger i närheten så att man fort kan få på sig handsken och utföra "f)" i händelse av.

c) Tänk på att ta ut gasolflaskan från sitt förvaringsfack under grillen innan ni tänder den. Detta är pga att värmekällan hamnar för nära gasolflaskan.

d) kontrollera att det inte finns fett på brännarna,grillutrymmet mm och att de är i bra skick.

e) Kontrollera att vreden för brännarna är i avstängt läge.

f) Öppna flaskan max ett kvarts varv (i händelse av brand så skall man kunna gå in snabbt med brandhandsken och vrida av tuben i en rörelse)

g) Tänd brännarna - tänk på att inte stå över brännarna med huvudet, då det är risk för personskada.

h) Berätta vad du gör om inte brännarna har kommit igång vid 2-3 tändförsök. (Då ska man vänta en stund för att ventilera bort gasolen som inte har tänds. Om man inte gör det är det risk för ett eldmoln/explosion uppträder när man väl får igång brännarna, som kan resultera i personskador och/eller fastigheten tar eld mm.

i) Stäng av grillen. - Stäng flaskan så att slangen töms. Vrid vreden för brännarna till avstängt läge.  

j) Om ni har något övrigt att tillägga.

 

Skicka även med foton på hur insidan av grillyta, locket, brännarna och droppskyddet ser ut. Så att vi ser att det inte ligger ett eller flera lager fett som kan ta eld under grillmyset.

Fota eller skriv ned märket på grillen samt brandsläckarens värden under ABC.

bottom of page