Grillning

Om hen ska grilla så är det några regler som skall följas

Samtliga som har grillar eller tänker införskaffa sig en grill måste ha ett godkännande av styrelsen innan den får användas.

Gasol eller El-grill är det enda som tillåts på uteplatser och balkonger.

 

Om styrelsen utfärdat ett intyg men visar sig att oundviklig rök kommer in genom ventilationsinsuget för fastigheten så har vi rätt att dra in intyget. Detta är för att brandlarmet kan aktiveras i ventilationssystemet och i trapphuset.

 

Intyget omfattar:

 

- Enkel kontroll av grillen.

- Brandsläckare med minimum krav är:  43A, 233B, C på en 6 kg brandsläckare

- Brandhandske (Föreningen har handskar som man kan köpa för 650:-/st)

- Att ni kan göra läckagekontroll (gäller gasolgrill)

- Att ni kan handhava utrustningen

- Sett filmen angående förvaring av gasoltub (om aktuellt, se film här,  samt se info här)

De som ej har intyg och grillar kan komma att bötfällas på minst ett basbelopp (ca 44 800:-)